GARANTI

GARANTI

Vi har äran att få erbjuda dig som kund hos oss marknadens starkaste garantier hos Svensk Bilgaranti. Ett garantibolag speciali­serade på att ut­veckla garanti­produkter till den nor­diska bil­branschen. Deras erbjudande är riktade till auktori­serade och an­slutna bil­hand­lare. Kunder tecknar för­längda garan­tier vid köp av begagnade fordon.


Svensk Bilgaranti grundades år 1999. De bedriver idag verk­sam­het i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Deras affärskoncept erbjuder branschen garantilösningar för bättre och lönsammare affärer.


  • Bilar med garanti är kvalitets­testade och har genomgått ett om­fattande testprotokoll innan leverans.

  • Garantin täcker en rad riktigt kost­samma repara­tioner vilket ger lägre total­kostnad under ägandetiden.

  • Snabb hantering av garantiärenden, normalt får du svar inom 1 timme.

  • Professionella handläggare - bilspecialister med lång erfarenhet i branschen.

  • Bäst av allt, du betalar INGEN självrisk!

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera